B&B Linea

 

                        

 

Naziv preduzeća:              Preduzeće za transport, trgovinu i usluge "B&B Linea" d.o.o.

Sedište:                            Blagoja Parovića br.136

Datum osnivanja:            30.03.2000. godine

Mesto:                               Čukarica, Beograd

Osnivač - direktor:           Žarko Đurica

PIB:                                    101018325

Matični broj:                     17268996

Šifra delatnosti:               4931 -Prevoz putnika u gradskom saobracaju