Košava

 

 

                                         

 

 

Naziv preduzeća:                           Preduzeće za usluge u saobraćaju i turizmu "Košava prevoz" d.o.o.

Osnovano:                                      29.10.1998. godine

Sedište:                                           Stevana Dukića 15/III, Beograd (Palilula) 

Matični broj:                                     17202995

PiB:                                                   100123580

Osnivač - direktor:                          Miroslav Petrović

Delatnost:                                          60212-Prevoz putnika u gradskom saobraćaju